Adverteren of een persbericht?
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Rapport: ‘Nederlandse overheid ontwikkelt digitaliseringsstrategie’, omgang met Internet der Dingen #Digitop19

Er is veel geschreven over de Nederlandse overheid en de digitale transitie, zo schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van EZK aan de Tweede Kamer.  Nieuwe digitale technologieën, zoals blockchain, kunstmatige intelligentie en het “internet der dingen’’ veranderen de maatschappij en economie razendsnel. Dit biedt tal van kansen, bijvoorbeeld voor economische groei, voor betere zorg, hoogstaande logistiek, CO2-reductie en een duurzame voedselvoorziening. De digitalisering raakt alle beleidsterreinen.Het kabinet signaleert kansen voor de consument, de ondernemer, de patiënt, de leerling, de automobilist en de boer en dit vraagt alle aandacht en inzet van de overheid. 

Regie op ministeries

Daarbij hebben drie bewindspersonen het voortouw genomen om te komen tot deze gezamenlijke, kabinetsbrede aanpak: de staatssecretaris van EZK (digitale economie), de staatssecretaris van BZK (digitale overheid) en de minister van J&V (digitale veiligheid).  Deze digitaliseringsstrategie bevat de overkoepelende visie, uitgangspunten, randvoorwaarden en acties om de ambities van het kabinet te realiseren. Een deel van de opgaven uit deze strategie en het regeerakkoord wordt uitgewerkt in aparte agenda’s, zoals in de Nederlandse Cybersecurity Agenda die onlangs is verschenen, de brede agenda digitale overheid, het actieplan connectiviteit en de beleidsagenda Smart Mobility.

Digitale Top 2019

In juni heeft het kabinet al een rapport gepubliceerd met uitgangspunten.  De strategie zal worden aangepast aan ontwikkelingen/ Om deze strategie actueel te houden, herijken we deze jaarlijks waar nodig. Deze herijking zal ook centraal staan in de jaarlijkse Digitale Top die het kabinet voor het eerst begin 2019 zal organiseren in samenwerking met wetenschappers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Via Overheid.nl/Telecompaper augustus 2018

Marc Petersen

Grafisch vormgever (vormgeven.nl) die zich niet beperkt tot specifieke mediums. web, video, papier, social! Generiek design onderscheidend met sterke branding. Een goed logo is als je hem met een stok in het zand kan tekenen en nog steeds dezelfde kracht heeft.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.