Adverteren of een persbericht?

SIDN fonds: ‘Call: Inclusie & toegankelijkheid’

SIDN fonds: ‘Call: Inclusie & toegankelijkheid’, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

 

Met de relevante call ‘Inclusie & toegankelijkheid – Meedoen in de digitale samenleving’ roept SIDN fonds op met voorstellen te komen voor tools of bewustwordingsprojecten om de toegankelijkheid en inclusie van digitale diensten, websites en apps te verbeteren. De call staat open t/m 21 september 2021, 13.00 uur.

Nederland na corona: urgentie inclusie & toegankelijkheid

Een van de effecten van de coronacrisis is de versnelde digitalisering van de maatschappij. Het afgelopen anderhalf jaar zette het nieuwe werken en leren zich door, gingen we veel meer online winkelen en werden allerlei diensten van concerten en uitvaarten tot medische consulten of financieel advies alleen nog online aangeboden. Het einde van de coronacrisis komt nu langzaam in zicht, maar de verwachting is wel dat combinatie van offline en online blijvend is en een groot deel zich digitaal blijft afspelen. Digitale toegankelijkheid en inclusie wordt hierdoor een steeds urgenter thema. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen volledig en gelijkwaardig kan deelnemen aan onze digitale samenleving?

Functie

Er zijn 4,5 miljoen Nederlanders met een functiebeperking, ruim een kwart van de Nederlandse bevolking. Niet toegankelijke (of begrijpelijke) content zorgt voor drempels, waardoor mensen met een beperking hier geen gebruik van kunnen maken. Voor overheden is het sinds september vorig jaar wettelijk verplicht om toegankelijke websites aan te bieden (of hier in ieder geval een plan voor te hebben) en sinds juni van dit jaar geldt dat ook voor apps. Iedereen heeft immers het recht op overheidsinformatie. Het mag daarbij niet uitmaken of iemand een beperking heeft of laaggeletterd is. Door overheden wordt er steeds meer aan gedaan, maar er is ook nog veel werk aan de winkel. Want het principe dat iedereen online mee moet kunnen doen, geldt uiteraard niet alleen voor de publieke sector.

De call

Met deze call willen we toegankelijkheid en inclusie van digitale diensten, websites en apps verder stimuleren en de positie van mensen met een beperking of kwetsbare groepen in de digitale samenleving versterken. Inclusie en toegankelijkheid zouden vanaf de start van een traject onderdeel moeten zijn van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van digitale diensten. Op dit vlak valt nog een wereld te winnen.

We zijn op zoek naar tools en bewustwordings-/educatieprojecten (voor zowel gebruikers als developers) die:

Wat we niet ondersteunen: projecten om specifieke, bestaande apps en/of websites van een enkel bedrijf of persoon toegankelijker of inclusiever te maken.

Aanvraag indienen

Per project kan een bedrag tot max 75.000,- worden aangevraagd. Maar ook Pioniers projecten (kleinere projecten van tot 10.000,- /20.000,-) worden van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Deadline van de call is 21 september, 13.00 uur

Check voordat je een aanvraag indient eerst de voorwaarden en criteria (zie hieronder).

Heb je een twijfel of een concrete vraag? Toets je project via het webformulier of neem contact met ons op voordat je overgaat tot het indienen van een aanvraag.

Staan alle lichten op groen? Dien dan je aanvraag in via ons aanvraagsysteem FundPro. De aanvraag bestaat uit een aantal vragen over het project, begroting en een videopitch waarin je je project toelicht. Daarnaast vragen we een compact projectplan (max 5 A4) en indien beschikbaar een recent uittreksel KvK en jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar.

Naar het aanvraagsysteem.

Procedure

Na sluiting van de call ontvang je binnen maximaal 3 maanden bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Zodra de deadline verstreken is, bekijken we of aanvragen volledig zijn ingediend en voldoen aan de voorwaarden en criteria. Vervolgens wordt samen met deskundigen uit onze raad van advies beoordeeld welke aanvragen het beste aansluiten bij de doelstellingen van het fonds en de call.

Een aantal projecten wordt geselecteerd en uitgenodigd om hun idee in persoon toe te lichten aan een aantal leden van onze raad van advies. De raad van advies heeft gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven. Op basis van het advies van de raad neemt het bestuur van SIDN fonds vervolgens een besluit.

Voorwaarden & criteria

Algemeen

 • Het project richt zich op het algemeen belang; dit betekent dat het project maatschappelijke meerwaarde heeft. Het project is daarmee niet gericht op de belangen van een enkel persoon of op die van een enkele commerciële of politieke organisatie, maar heeft een bredere maatschappelijke betekenis en impact.
 • De resultaten van projecten zijn open toegankelijk en de kennis en ervaringen worden vanzelfsprekend gedeeld.
 • Geografische scope: het project heeft zichtbaar effect in Nederland en daarnaast potentiële meerwaarde op Europees niveau.
 • Een multidisciplinaire aanpak van het project (bijvoorbeeld door samenwerking tussen techneuten en psychologen of wetenschappers en journalisten) wordt gewaardeerd, maar is geen vereiste.
 • Gezien de thematiek is samenwerking met en kennis van de doelgroep een belangrijk aandachtspunt bij de selectie.

Selectie

 • De beschrijving van het idee/project is van hoge kwaliteit. Dit beoordelen we aan de hand van de probleemschets en de onderbouwing van de oplossing die bedacht is.
 • Het project is innovatief. Het betreft toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, het breder toegankelijk maken van een bestaande, veelbelovende tool, ontwikkeling van een nieuw idee of toepassing van nieuwe digitale technologie. In de aanvraag wordt de mate van innovatie goed onderbouwd.
 • Het project is schaalbaar: de toepassing moet bruikbaar zijn voor grotere groepen gebruikers en de route om opschaling te realiseren, moet in beeld zijn.
 • Het project heeft de potentie op langere termijn impact te hebben op de doelstellingen van deze call.
 • Het project is resultaatgericht. In de projectaanpak wordt helder hoe de aanvrager de behoefte aan en de vraag naar het project heeft onderzocht bij de doelgroep. Het project laat tevens zien wie de doelgroep is en hoe die te bereiken.
 • De looptijd van projecten is maximaal 1 jaar.

Aanvrager en team

 • De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (of rechtspersoon in oprichting, mits de oprichting definitief is op het moment van toekennen). Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap of een besloten vennootschap.
 • Aanvragers beschikken over aantoonbare capaciteit en expertise om het project tot een succes te maken; benodigde expertise is zoveel mogelijk in het team aanwezig.
 • Diversiteit van het team wordt extra gewaardeerd. Gezien de thematiek is samenwerking met en kennis van de doelgroep een belangrijk aandachtspunt bij de selectie.
 • De projectaanvrager beschikt over een kwalitatief goed netwerk.

Na  het lezen van de informatie op deze site nog vragen, neem contact met ISDN op!

Patrick Petersen

Patrick Petersen is ervaren b2b en b2c onlinemarketeer, veelgevraagd spreker-docent (postHBO en postDOC), bestseller auteur met onder andere het Handboek Online Marketing en Handboek Mobile Marketing (genomineerd managementboek van het jaar) en oprichter van AtMost, SocialMedia.nl, Educator en AtMost.TV. Online marketing, mobile, contentmarketing en social media is zijn passie met daarbij het realisme: noem jezelf na wat bloggen en twitteren geen Social Media expert.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.