Adverteren of een persbericht?

SIDN-fonds: ‘Deze projecten gaan de #coronacrisis te lijf’

Het SIDN-fonds is in een uitzonderlijke situatie beland met het uitbreken van COVID-19. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven, ook vanuit de tech hoek, worden gerealiseerd om elkaar te helpen. Vanuit SIDN fonds dragen zijgraag bij aan sterke internet oplossingen die hulp kunnen bieden in deze crisis.

Oproep sterke initiatieven

Zij zijn op zoek naar sterke initiatieven van teams die met inzet van hun expertise en kennis de coronacrisis te lijf willen gaan. Weet je zeker dat je met de juiste persoon videobelt? Hoe helpen we kwetsbare groepen laptops en tablets te gebruiken? Is corona voorlichting ook toegankelijk voor mensen met een beperking? Hoe helpen we zorgprofessionals met het doen van voorspellingen? En wat zijn precies de lokale corona maatregelen?  De call ‘Internet tegen Corona’ staat een maand open en inmiddels zijn er 5 projecten van start! Dit zijn ze en hier gaan ze mee aan de slag:

Allemaal Digitaal

Via het initiatief Allemaal Digitaal ontvangen kwetsbare groepen een laptop of tablet. Stichting FutureNL maakt met steun van SIDN fonds een instructie website zodat mensen die een device ontvangen hier ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.

IRMA-meet: geauthentiseerd digitaal samenkomen

Met IRMA-meet kun je beoordelen of de persoon met wie je videobelt de juiste persoon is. Deze authenticatie biedt een waardevolle aanvulling op bestaande tools zoals Jitsi of Big Blue Button om op een veilige manier thuis te kunnen werken, leren en leven. Denk bijvoorbeeld aan het afnemen van tentamens of gesprekken tussen huisarts en patiënt. Met dit project realiseert ProcoliX een Minimal Viable Product.

Aprio COVID-19 : Open-source platform zorgdruk voorspelling

Met dit project operationaliseert de Dynamo-onderzoeksgroep van Amsterdam UMC een open-source machine learning platform voor logistieke vraagstukken veroorzaakt door COVID-19. Door inzet van machine learning worden antwoorden op vragen voorspeld (zoals bijvoorbeeld het aantal verwachte IC opnames per gemeente), zodat zorgprofessionals hier meer inzicht in krijgen. check melden project met vraag meer input

Begrijpelijke en toegankelijke informatie coronacrisis

Voor kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, is de voorlichting over Corona vaak ingewikkeld. Leer Zelf Online maakte voor deze groep kwetsbare mensen al een toegankelijke uitlegwebsite over corona en voegt daar met dit project content rondom dagplanning en veilige vrijetijdsbesteding aan toe.

CoronAlert

Met ‘CoronAlert’ van Open State Foundation houden journalisten, gemeentes en geïnteresseerde burgers zicht op de lokale uitwerking van de corona-maatregelen. Ook geeft het inzicht in verschillen in lokale maatregelen en is de lokale berichtgeving hierover eenduidig te checken.

Heb jij een sterk initiatief waarbij je je expertise inzet om meer grip te krijgen op de coronacrisis? Of waarmee je een bijdrage levert aan een duurzame oplossing voor de langere termijn gevolgen? En ben je op zoek naar financiële ondersteuning? Bekijk onze ingelaste call met versnelde procedure ‘Internet tegen Corona’ en dien een aanvraag in!

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)