Adverteren of een persbericht?

[Social Business] Bedrijfsleven: ‘Liever betere focus op de privacy van burgers ‘

45690586 – privacy computer security on the internet lock icon data protection

Het bedrijfsleven roepen het kabinet in een brandbrief te pleiten voor een beter balans tussen privacy van burgers en het ontwikkelen en uitrollen van innovatieve digitale diensten. De in te voeren ePrivacy-verordening, in Nederland bedoeld als opvolger van de Telecommunicatiewet, zou gebaat zijn bij meer zorgvuldigheid. Nu dreigen belangen van het bedrijfsleven onevenredig geschaad te worden, aldus Nederland ICT, DDMA, de Mediafederatie en MKB Nederland in een brief die zij woensdag 26 september publiceren. Afgelopen juni stuurde een groot aantal Europese brancheorganisaties een vergelijkbare, gezamenlijke brief aan de Europese Raad. Daarin werden zorgen geuit over de ePrivacy Regulation (ePR), de verordening die in Nederland de huidige Telecommunicatiewet moet vervangen. Zij waarschuwden voor een negatieve impact op economische groei en digitale innovatie. De brief uit juni werd volgens de initiatiefnemers breed ondersteund: behalve door Nederland ICT en DINL onder meer door de Europese koepel van werkgeversorganisaties.

Geen tegenstander van meer privacy

De argumenten in deze brief uit juni worden deels herhaald in de nieuwe brandbrief. ‘Net als de AVG dreigen deze regels het mkb flink te raken,’ zo schrijven de belangenorganisaties over de ePR. ‘Het kabinet heeft hier vooralsnog geen oog voor en stuurt aan op meer snelheid in Brussel, in plaats van zorgvuldigheid en oog voor de gevolgen voor het mkb.’ De organisaties benadrukken dat zij niet tegen meer privacy voor burgers zijn, wel tegen de gevolgen bij ongewijzigd invoeren van de verordening.

ePrivacy is bedoeld om de vertrouwelijkheid van digitale communicatie beter te beschermen en bevat onder meer regels voor het gebruik van e-mail, telemarketing, cookies en andere vormen van elektronische communicatie, zoals Skype en WhatsApp. Dit is volgens de vier ondertekenaars belangrijk, omdat vertrouwen in digitale diensten en producten een fundament is onder onze samenleving.

Iedere Nederlander maakt bijna dagelijks gebruik van deze innovatieve digitale diensten. Daarom is het cruciaal dat in de nieuwe regels de juiste balans wordt gevonden tussen het recht op privacy van burgers, de werking van de digitale economie en de mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven om te innoveren.

‘AVG en ePR botsen’

Volgens de ondertekenaars van de brief botst de ePR met de 25 mei van kracht geworden Avg/GDPR, de andere Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens. De juridische gronden voor het verwerken van data en het vragen van toestemming verschillen in beide verordeningen, aldus de coalitie. Uiteraard is het belangrijk om de online privacy van burgers te beschermen, maar het kabinet ziet volgens de briefschrijvers over het hoofd dat de ePrivacy-verordening aan alle sectoren van de digitale economie raakt: van digitale media tot zelfrijdende auto’s en van medische apparatuur tot smart industry, waar bijvoorbeeld logistieke- en productieprocessen worden geoptimaliseerd door data. ‘In het beste geval leidt de verordening in al deze sectoren tot extra regeldruk. In het ergste geval kunnen producten en diensten niet meer worden aangeboden. Het ePrivacy-voorstel heeft in beide gevallen een negatieve impact op het mkb.’

De AVG kent diverse wettelijke grondslagen waarop organisaties persoonsgegevens mogen verwerken. In het ePrivacy-voorstel mag alleen persoonsdata worden verwerkt met toestemming van de gebruiker. Dit zou veel extra complexiteit betekenen, ook voor de eigenaars van de gegevens. Zo zouden zij de consequenties moeten kunnen overzien van het gebruik van bijvoorbeeld geaggregeerde gegevens in AI-toepassingen of voor crowd control-toepassingen.

Stapelen regels

Het stapelen van regels – eerst AVG en nu ePR – is vooral voor ondernemers een probleem. Zo wordt er nog altijd hard gewerkt om de regulering in de AVG te vertalen naar bedrijfsprocessen. Het zou volgens de brief prettig zijn als het kabinet ten minste in kaart brengt wat de gevolgen van een nieuwe wet voor mkb bedrijven zijn. Zodat het kabinet kan aansturen op regels die goed op elkaar aansluiten.

Ook botst de huidige insteek van het kabinet met haar eigen ambities, aldus de brief. In de onlangs uitgebrachte digitaliseringstrategie ambieert het kabinet om digitaal koploper van Europa te willen worden. Dit terwijl het kabinet tijdens de onderhandelingen over het ePR- voorstel snelheid van Brusselse regelgeving zou verkiezen  boven kwaliteit. ‘De negatieve impact op het Nederlandse bedrijfsleven en innovatie nemen ze voor lief.’

Pleidooi voor snelheid

Op een bijeenkomst afgelopen juni 8 juni hebben bewindslieden van EU-lidstaten het ePrivacy-voorstel in Brussel besproken. Tijdens deze bijeenkomst zou staatssecretaris Mona Keijzer hebben aangedrongen  op spoedige afronding van de onderhandelingen. ‘Terwijl andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk, onderzoek laten doen naar de gevolgen van de wet voor het eigen bedrijfsleven, duwt Nederland door met alle risico’s van dien.’ 

Verder zou Keijzer voor pleiten dat mensen die geen persoonsgegevens willen afstaan, toch van elke website gebruik mogen maken. Dit zou volgens de brandbrief digitale verdienmodellen, innovatie en aanbod van gratis content verder in gevaar brengen, evenals het grondrecht van de vrijheid van ondernemerschap. 

Via Telecompaper 2018

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!