Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Social Business] ‘Een op vijf gaat onder werktijd niet graag naar de WC’ #onderzoek

Zo een zeventien procent van de werkende Nederlanders maakt onder werktijd het liefst geen gebruik van het toilet. Dit blijkt uit  onderzoek van  Acties.nl onder 1.086 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Bijna de helft (48 procent) van de vrouwelijke respondenten houdt hun grote boodschap zelfs het liefst op totdat ze thuis zijn.

Een belangrijke reden voor deze ‘toiletangst’ onder werkenden lijkt de algehele hygiëne van het ‘werkcloset’. Maar liefst 58 procent van de respondenten zegt zich hieraan te ergeren. “Ik vind het onbegrijpelijk dat een groot gedeelte van de werkgevers hun toilethygiëne niet op orde heeft”, zegt Vince Franke van Acties.nl.

De WC vervult niet alleen een noodzakelijke functie, het doet tot op een bepaalde hoogte ook dienst als uithangbord richting (potentiële) klanten, relaties en sollicitanten.

Toiletiquette

Een groot gedeelte van de ondervraagden ziet voor de werkgever een belangrijke rol weggelegd bij het schoonhouden van het werktoilet. Zo vindt 31 procent van de werkende Nederlanders dat hun werkgever algehele regels moet opstellen voor WC-gebruik op het werk; een zogenaamde ‘toiletiquette’. Wanneer het aankomt op de handhaving van een dergelijk beleid, durft het grootste gedeelte van de respondenten (57 procent) collega’s die het toilet niet netjes achterlaten daarop aan te spreken. Franke: “Als werkgever wil ik niet teveel doorslaan in allemaal soorten regeltjes en protocollen. Zeker bij gevoelige thema’s als het toiletgebruik denk ik dat je met ongeschreven regels en onderlinge afspraken al heel ver komt. Ik kan me echter voorstellen dat in sommige schrijnende gevallen, een ‘toiletiquette’ uitkomst biedt.”

Handen wassen

Uit het onderzoek blijkt dat er ook op persoonlijk vlak nog veel winst te behalen valt. Zo verdenken maar liefst zes op de tien ondervraagden, één of meerdere collega’s ervan hun handen niet te wassen na afloop van een grote- en/of kleine boodschap. Zeventien procent zegt bij sommige toiletbezoekjes precies te weten welke collega hen is voorgegaan en bijna één op de drie respondenten verdenkt collega’s ervan weleens langer op de WC te zitten dan nodig is. Franke: “Ik heb in het verleden meegemaakt dat een medewerker meerdere keren per dag, gemiddeld vijftien minuten naar de WC ging. Na lang wikken en wegen, is er toen besloten iets van te zeggen. Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet wat er zich op dat toilet heeft afgespeeld. Misschien wil ik het ook liever niet weten…”

 Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Acties.nl onder 1.086 Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkzaam in loondienst. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en provincies. Bij het beantwoorden van de stellingen had men de keuze uit de opties eens of oneens.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Media Marketing 2020:  Van Social Business tot Social Selling!

BESTEL  NU!