Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Social Business] Gemeente Eindhoven en Fontys vormen ‘Smart Society’

[Social Business] Gemeente Eindhoven en Fontys vormen ‘Smart Society’, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

De gemeente Eindhoven en Fontys Hogescholen gaan op structurele basis samenwerken aan Eindhoven als ‘Smart Society’. Via een convenant gaat de hogeschool meedenken over vraagstukken op bestuurlijk, maatschappelijk en economisch gebied, zoals het gebruik van Data Science. Fontys gaat ook een leercyclus ontwikkelen rondom deze thema’s en laat studenten afstudeerprojecten doen bij de gemeente Eindhoven. Het convenant heeft een looptijd van drie jaar en andere partijen kunnen tussentijds aanhaken. 

Omringende gemeenten

Eindhoven werkt ook samen met omringende gemeenten aan innovatieve projecten zoals sensorgrids. Breda, Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant, samenwerkend in het verband BrabantStad, hebben afspraken gemaakt over de inzet van technologie en de rol die overheden spelen bij digitalisering. Aanleiding is dat de lokale overheden menen transparant(er) te moeten zijn over infrastructurele zaken op het gebied van digitalisering.

De regio huisvest een groot aantal high-tech bedrijven, zoals ASML en VDL en een cluster bedrijvigheid rondom Philips en de High-Tech Campus. Eindhoven is ook aangesloten op de Europese corridor van wegen waar kan worden getest met nieuwe technologie in auto’s, vrachtwagens en in de wegen zelf. 

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.