Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

Social Business: ‘Nationale risicobeoordeling beveiliging 5G-netwerken’

Afbeeldingsresultaat voor 5g mobile pixabay

24 van de 28 EU-lidstaten hebben hun nationale risicobeoordeling voltooid over de beveiliging van 5G-netwerken. De Europese Commissie meldt dat zij de input zal gebruiken voor de ontwikkeling van een geharmoniseerde benadering voor 5G-netwerken, streven eind 2019. De Commissie heeft in maart alle 28 staten verzocht om zelf onderzoek te doen naar 5G-beveiliging, onder druk van de VS om bepaalde Chinese leveranciers uit te sluiten, op grond van zorgen dat de Chinese overheid netwerken zou kunnen gebruiken voor spionage. Nederland heeft daarop een Taskforce ingericht. 

EU-breed beleid

De Europese Raad is overeengekomen om een gemeenschappelijke aanpak voor de EU te ontwikkelen op basis van de inbreng van de 28 lidstaten. De rapporten zijn gemaakt in samenwerking door meerdere instanties, waaronder cyberbeveiligings- en telecommunicatieautoriteiten en veiligheids- en inlichtingendiensten.  De nationale risicobeoordelingen omvatten een overzicht van de belangrijkste bedreigingen en actoren die van invloed zijn op 5G-netwerken; de mate van gevoeligheid van 5G-netwerkcomponenten en -functies alsmede andere activa; en verschillende soorten kwetsbaarheden, waaronder zowel technische als andere typen kwetsbaarheden, zoals die mogelijk voortvloeien uit de 5G-distributieketen.

De portal 4G.nl beschrijft de voordelen van de opvolger 5G als:

5G Snelheden

Er is nog geen officiële informatie vrijgegeven over de snelheid van 5G. Er zijn enkele tests gedaan door Samsung die erop wijzen dat 5G snelheden kan bereik van 10 Gbit per seconde. Dat betekent 1.25 Gigabyte per seconde: honderden keren sneller dan bijvoorbeeld met 4G internet!

Voordelen 5G

Naast de snelheid zijn er nog andere voordelen aan 5G:

  • Veel meer gebruikers zouden tegelijk op het 5G netwerk kunnen
  • Er zou veel hoger datavolume per gebied gebruikt kunnen worden; het bereik van 5G zal veel groter zijn
  • Een veel stabieler en betrouwbare verbinding dan we gewend zijn

Dit soort voordelen kunnen ertoe bijdragen dat er meer intelligente machines en software kan worden ontwikkeld om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te vergroten.

Analyse

Op basis van de ontvangen informatie zullen de Commissie en het EU-agentschap voor cyberbeveiliging (Enisa) voor 1 oktober een gecoördineerde EU-brede risicobeoordeling opstellen. Tegelijkertijd analyseert Enisa het landschap van 5G-dreigingen als een extra input. Eind 2019 zal de Commissie een toolbox samenstellen van mitigerende maatregelen om de risico’s aan te pakken die zijn vastgesteld in de risicobeoordelingen op nationaal en EU-niveau. De Commissie werkt samen met de NOS-samenwerkingsgroep, die lidstaten die zich bezighouden met netwerkbeveiliging.

Na de recente inwerkingtreding van de Cybersecurity Act eind juni 2019, hebben de Commissie en Enisa ook een EU-breed certificeringskader voor ICT-apparatuur opgezet. Ze hopen dat de lidstaten samenwerken en prioriteit geven aan een certificeringsregeling voor 5G-netwerken en -apparatuur.

 

Via Telecompaper juli 2019

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!