Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Social Business] ‘Nederland, Finland, Denemarken de Europese top van innovatieleiders’

Nederland behoort – samen met Zweden, Finland en Denemarken – tot de Europese top van innovatieleiders. Dat blijkt volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uit de meest recente editie van de European Innovation Scoreboard 2019 (EIS). Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk zijn hun toppositie van 2018 kwijtgeraakt. 

In de EIS worden alle EU-landen getoetst op 27 indicatoren voor innovatiekracht. Voorbeelden zijn publiek-private samenwerking, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, impact van innovatie door het MKB, digitalisering, kwaliteit van (onderzoeks)studies en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Innovatieleiders zijn de landen die meer dan 20 procent boven het EU-gemiddelde scoren. Nederland scoort dit jaar 24 procent hierboven.

Keijzer: mooie waardering

Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK noemt de positie een mooie waardering voor innovatieve ondernemers in Nederland, onze kennisinstellingen en de hoeveelheid publieke investeringen. Ze benadrukt tegelijk dat er nog ruimte is voor groei.

Zo kunnen bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling nog veel beter. Ik wil daaraan ook zelf bijdragen door bijvoorbeeld extra geld voor innovatieve startups en scale-ups beschikbaar te stellen en te zorgen voor betere toegang tot investeerders. Alleen zo handhaven we onze sterke internationale concurrentiepositie die zorgt voor banen en inkomsten.

Keijzer is vandaag (dinsdag 18 juni) aanwezig op de tweedaagse Franse Paris Air Show 2019. Zij wil met haar aanwezigheid de als sterk beschouwde mondiale positie van Nederlandse ondernemingen ls innovatieve producent of toeleverancier voor de luchtvaart- en defensie-industrie onderstrepen en versterken.

NL voor het eerst innovatieleider

Enige tijd geleden, in 2016, werd Nederland voor het eerst als innovatieleider aangeduid in de EIS. Belangrijke verbeteringen in het Nederlandse innovatieklimaat de afgelopen jaren zijn volgens het EIS vooral gerealiseerd op het gebied van financiering en voldoende beschikbaarheid van risicokapitaal. Nederland is volgens de scoreboard niet alleen een absolute innovatieleider. Samen met Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, Malta, Verenigd Koninkrijk heeft Nederland sinds 2011 ook relatief gezien van alle EU-landen haar innovatiekracht het sterkst verbetert.

De EIS

Nederland scoort verder ver bovengemiddeld in het EIS bij de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties, het aantal octrooiaanvragen, indicatoren voor de beroepsbevolking zoals leven lang leren en randvoorwaarden zoals excellente netten voor vaste en mobiele communicatie.

Het EIS vergelijkt elk jaar de onderzoek- en innovatieprestaties van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast analyseert het rapport de relatieve sterktes en zwaktes van de onderzoeks- en innovatiesystemen. Op deze manier geeft het scorebord de lidstaten inzicht in waar zij hun innovatieprestaties kunnen verbeteren. Het EIS hanteert vier categorieën: innovatieleider, sterke innovator, gematigde innovator en bescheiden innovator.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)