Adverteren of een persbericht?

[Social Business] WakaWaka is failliet; statement van de oprichters #mvo #duurzaam

[Social Business] WakaWaka is failliet; statement van de oprichters #mvo #duurzaam, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Wellicht heb je verschillende artikelen over WakaWaka gelezen afgelopen dagen maar we wilden je ook persoonlijk informeren.

WakaWaka heeft haar faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Haarlem. Inmiddels is het faillissement uitgesproken.
 
WakaWaka heeft te maken met een groeiende vraag naar producten. Om dit te kunnen voorfinancieren is getracht via een emissie van aandelen via het platform NPEX het daarvoor benodigde kapitaal aan te trekken. De inschrijving voor deze emissie heeft, mede door externe factoren, niet gebracht wat wij daarvan hadden verwacht. Aan lopende verplichtingen kon niet langer worden voldaan door een tekort aan liquide middelen. Wij zagen helaas geen andere mogelijkheid meer dan het faillissement aan te vragen.
 
We hebben nog steeds alle vertrouwen in ons team, onze top producten en onze idealen. We willen iedereen die ons de afgelopen jaren heeft gesteund  heel hartelijk danken voor het mogelijk maken en het realiseren van onze gezamenlijke missie om wereldwijd miljoenen mensen van duurzame energie te voorzien. 
 
We hopen dat de weg naar het verwezenlijken van die missie hier niet stopt en doen er ook nu alles aan om een doorstart te realiseren. 
 
We kunnen op dit moment echter geen nadere informatie geven over het verdere verloop van het proces. Dat is aan de curator. 
 
Wij hopen over niet al te lange tijd een nadere update te kunnen delen. Voor nu willen we iedereen vragen om het proces even af te wachten, dit om mogelijke oplossingen de beste kans te geven. 
 
“Zo lang als de zon schijnt, blijven wij mogelijkheden zien voor WakaWaka.” 
 
Hartelijke groet, 
 
Maurits Groen en Camille van Gestel 
oprichters WakaWaka 

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.