Adverteren of een persbericht?

[Social Insights] ‘Zzp’er is sportief; actiever dan gemiddelde Nederlander ‘

Zzp’ers sporten veel vaker dan de gemiddelde Nederlander en zitten aanzienlijk minder lang per dag. Dat lijkt zijn effect te hebben op de gezondheid: een derde van de zzp’ers geeft aan nooit ziek te zijn. Ook het gemiddelde aantal verzuimdagen van de zzp’er is met iets meer dan 2 dagen veel korter dan dat van de gemiddelde Nederlander (bijna 7 dagen). Van de zzp’ers die weleens ziek zijn, werkt een vijfde altijd door tijdens ziekte. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in opdracht van Centraal Beheer.
Wij hebben zzp’ers exact dezelfde vraag gesteld als de Eurobarometer aan Nederlanders over de regelmaat waarmee zij sporten. We hebben de resultaten vergeleken en hieruit blijkt dat de Nederlandse zzp’er veel vaker sport dan de gemiddelde Nederlander. 70 procent van de zzp’ers geeft aan ‘regelmatig’ of ‘met enige regelmaat’ te sporten, tegenover 57 procent van de gemiddelde Nederlanders.
 

Hoeveel uur zit je als zzp’er op gemiddelde dag? 

Op het gebied van ‘zitten’ hebben wij ook een vergelijking gemaakt tussen de zzp’er en gemiddelde Nederlander. Van alle zzp’ers die aan hebben gegeven meestal te zitten tijdens hun werk, zit slechts 12 procent meer dan 8,5 uur op een dag. Maar liefst 32 procent van de gemiddelde Nederlander heeft aangegeven 8,5 of langer te zitten per dag.  Gemiddeld zit de zzp’er 6,3 uur per dag, tegenover 8,18 uur van de gemiddelde Nederlander. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt zelfs dat Nederlanders tussen 25-54 jaar gemiddeld 8,68 uur op een dag zitten.
 

Hoe vaak is zzp’er ziek?

Uit diezelfde Nationale Enquête komt naar voren dat Nederlanders gemiddeld 6,97 dagen per jaar verzuimen. Dat is een behoorlijk verschil met zzp’ers: zij verzuimen gemiddeld slechts 2,08 dagen per jaar. Vaker sporten en minder lang zitten lijkt een correlatie te hebben met het minder ziekteverzuim.
 

Zzp’er weet niet hoeveel medewerkers aan premies kosten

Wij hebben zzp’ers zowel in 2017 als in 2018 naar hun verwachtingen gevraagd over wat een werkgever volgens hen kwijt is aan premies voor ziektekosten voor medewerkers. Gemiddeld genomen denkt de zzp’er dat een werkgever 11,5 procent van het brutoloon kwijt is aan premies voor ziektekosten van werknemers. In het echt is dit 14 procent.
Van de zzp’ers die geen AOV hebben, noemt ruim 58 procent hiervoor als belangrijkste reden de hoge kosten, terwijl de meeste ondernemers slechts 4-7 procent van hun brutoloon aan een AOV betalen. Dat scheelt ruim de helft ten opzichte van een werknemer! Opvallend gegeven is dat vorig jaar slechts 9,2 procent aangaf helemaal niet te weten hoeveel een werkgever kwijt is aan premies, terwijl dit jaar bijna een kwart (23,4 procent) aangeeft geen idee te hebben.
 
De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 774 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de ruim 1,2 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KVK, oktober 2018). 

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!