Adverteren of een persbericht?

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie: ‘Geen alcoholreclame op Disney Channel’

Cijfers Walt Disney Komisch - Gratis foto op Pixabay

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie – afgekort STIVA – heeft laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als zogenoemde jongerenzender. Geen enkele radiozender valt hieronder, wat opvallend is te noemen. STIVA-directeur Peter de Wolf zegt over het besluit:

Alcoholreclame is bedoeld voor en moet ook gericht zijn op volwassenen. Dit brengt een plicht voor adverteerders met zich mee om minderjarigen zo weinig te bereiken. Daarom checkt STIVA wat jongerenzenders zijn en geldt de afspraak dat op die zenders geen alcoholreclame mag worden uitgezonden.

 

Verenigd in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier (Nederlandse Brouwers), wijn (KVNW) en gedistilleerde dranken (SpiritsNL) een actieve bijdrage aan het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie en het terugdringen van alcoholmisbruik. Tevens bevordert STIVA een maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA.)

De regels in 2021

Iin 2021 mag op de televisiezenders Nickelodeon en Disney Channel geen alcoholreclame worden uitgezonden. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van kijkers en luisteraars steeds verder opschuift, zo zegt De Wolf:

Jongeren kijken minder tv en luisteren minder naar radio. Daarnaast zien we ook dat ook los daarvan jongeren minder bereikt worden via reclame op televisie. Hoe dan ook vinden we het belangrijk om naast de kijk- en luistercijfers van het lineaire televisie- en radioaanbod, ook te kijken naar wat er online en op social media gebeurt. Ook daar zijn we in het kader van het Nationaal Preventieakkoord commitments aangegaan. Heel concreet hebben wij een deal gemaakt met de vier grote social media platforms (Youtube, Snapchat, Facebook en Twitter) wereldwijd, waarbij zij zorgdragen dat alcoholreclame niet terecht komt bij 18-minners en de alcoholsector zich committeert niet in te kopen op profielen van personen onder de 18 jaar.’

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.