Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

Twitterende raadsleden: bron van ergernis.. of? [deel 2]

raadsleden1

In het eerste deel van een drieluik heb je meer gelezen over de bron van ergernis die twitterende raadsleden voor sommige Burgemeesters zijn. De parallelle raadsvergadering is een relatief nieuwe term en vraagt om uitleg. In deze blog geef ik die uitleg en daarbij hebben we iets meer aandacht voor de rol van de Burgemeester. 

RTEmagicC_twitter_300.jpg
Parallelle raadsvergadering

Eigenlijk is de parallelle raadsvergadering is heel simpel uit te leggen. Het is de vergadering die zich – voornamelijk – op Twitter afspeelt tijdens een reguliere raadsvergadering. Je kan jezelf wel afvragen of dat een echte vergadering is. In een raadsvergadering worden besluiten genomen en dat is niet het geval op Twitter. Maar voor de rest is de parallelle raadsvergadering net zo echt als een reguliere raadsvergadering. Er wordt net zo veel gediscussieerd als in het face to face debat – soms zijn de online debatten nog wel heftiger – maar in tegenstelling tot de reguliere vergadering, kan iedereen mee doen.

Iedereen is in dit geval ook echt iedereen. Inwoners, ondernemers, stakeholders, journalisten, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. En ineens lijkt de specifieke rol die iemand heeft, soms wel helemaal weg.

Chaos

Wat is er dan zo fascinerend aan de parallelle raadsvergadering? Nou, alles lijkt te kunnen. Raadsleden die twitteren terwijl ze woordvoerder zijn en dus in debat zitten.  Raadsleden die geen woordvoerder zijn maar waarbij het lijkt, afgaande op de tweets, dat ze wel woordvoerder zijn. Of collegeleden die het onderwerp van debat niet in hun portefeuille hebben maar zich online mengen in het debat tussen de twitterende raadsleden. En wat te denken van journalisten en inwoners die hun mening ook nog eens geven? Op Twitter lijkt een raadsvergadering soms wel een grote chaos.

Niet veranderen

En dat kunnen we niet veranderen. Voor reguliere raadsvergaderingen hebben we een meneer of mevrouw aangesteld met een mooie ketting. Die persoon houdt orde in de vergaderingen. Hij/zij houdt in de gaten wanneer iemand mag spreken en hoeveel tijd een  raadslid dan heeft. En hij/zij let zelfs op het taalgebruik. Hij/zij beslist uiteindelijk wanneer het debat klaar is en er tot stemming wordt over gegaan. Normaal gesproken legt elk raadslid zich daarbij neer en gaat mee in het proces om tot besluitvorming te komen.

Iedereen in debat!

Maar op Twitter kunnen we de hieraan voorafgaande alinea wel vergeten. Debatten gaan online gewoon door en een stemming wordt op Twitter niet gehouden. Iedereen ‘praat’ door elkaar en soms zijn er raadsleden die menen dat ze net een stapje verder kunnen gaan door online uit de bocht te vliegen. En waar inwoners politiek gezien spreektijd kunnen aanvragen, doen ze niet mee in het debat tijdens de raadsvergadering. Op Twitter geldt dat niet en kunnen ze de hele avond mee discussiëren. En we zien dit in steeds meer raden dan ook gebeuren.

Dat brengt boeiende vragen met zich mee. Is dit een vorm van burgerparticipatie? Maakt  dit het politieke werk voor buitenstaanders interessanter? Of misschien wel makkelijker of overzichtelijker? Vergroot de parallelle raadsvergadering draagvlak voor besluiten? En wat doe je met de betrokkenen die mee hebben gedaan aan de parallelle raadsvergadering als de reguliere vergadering voorbij is in het licht van feedback?

Raadszaal of dorpsplein?
Dat er Burgemeesters zijn die pleiten voor een Twitterverbod, is op zich niet heel gek. Immers, zij zijn verantwoordelijkheid voor de orde van de vergadering maar kunnen de parallelle raadsvergadering niet controleren. Toch zijn er vele kanttekeningen bij te plaatsen richting die Burgemeesters waarbij ik me afvraag of een verbod dan wel zou werken. Naar mijn idee moet een Burgemeester zich beperken tot het voorzitten van de reguliere raadsvergadering en hoe die verloopt. In de raadszaal is de rolverdeling heel duidelijk. Net zoals de mores van het debat. Twitter is geen raadszaal maar wel te vergelijken met het gezellige dorpsplein en daar heeft de Burgemeester ook geen rol als voorzitter van de raad.

Rol Burgemeester
Waarom zou een Burgemeester wel een rol moeten hebben in de parallelle raadsvergadering? Ik ben erg benieuwd hoe dat zijn uitwerking krijgt. Het is onmogelijk dat de voorzitter van de raad tijdens de reguliere raadsvergadering deelneemt aan de parallelle raadsvergadering en daar raadsleden aanwijst die ergens over mogen tweeten. Nee, de Burgemeester moet naar mijn idee wegblijven van het online debat behalve wanneer er een online debat plaatsvindt met betrekking op zijn/haar portefeuille. Dit wil overigens niet zeggen dat Burgemeesters niet actief moeten zijn op Twitter. Ik denk dat dat evident is voor een Burgemeester die zoveel doet maar dat door zo weinigen wordt gezien.

Een Twitterverbod is wat mij betreft, op vele vlakken, zelfs onbespreekbaar. Wederom doemt de belangrijkste vraag op voor wie raadsleden raadsleden zijn. En helpt een Twitterverbod de reguliere raadsvergadering in zijn geheel, het publieke debat of wordt dat juist allemaal tegen gewerkt? In de volgende blog geven we een antwoord op die vraag door te kijken naar manieren voor raden om hiermee om te gaan. In een latere blog komen we terug op Burgemeesters op Twitter.

 

 

Ferry van den Broek

Ferry van den Broek (25) blogt graag over zijn social media werkzaamheden. Hij is eigenaar van SPOOR Communicatie en mede-eigenaar van EHBOnline Campagnevoeren. Naast zijn werkzaamheden in de digitale wereld, is hij vicefractievoorzitter en campagneleider van de Eindhovense VVD en heeft zich gespecialiseerd in social media & politiek.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)