Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

Platform VerdwenenMerken.nl in webarchief KB

Platform VerdwenenMerken.nl is door de Koninklijke Bibliotheek (KB) geselecteerd voor de webarchivering. KB wil met deze verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Richard Otto (uitgeverij Tens Media) zegt:

We zijn zeer verheugd dat we door De Koninklijke Bibliotheek de website verdwenenmerken.nl als waardevol voor het Nederlandse cultureel erfgoed beschouwd. Deze archivering biedt een extra garantie dat Nederlandse verdwenen merken geen vergeten merken zullen worden.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is Nederlands nationale bibliotheek in Den Haag, opgericht in 1798. De bibliotheek ontving haar huidige naam in 1806 van Koning Lodewijk Napoleon. De instelling is sinds 1993 een zelfstandig bestuursorgaan, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Koninklijke Bibliotheek (afgekort: KB) is Nederlands nationale bibliotheek in Den Haag, opgericht in 1798. De bibliotheek ontving haar huidige naam in 1806 van Koning Lodewijk Napoleon. De instelling is sinds 1993 een zelfstandig bestuursorgaan, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het boek Verdwenen Merken was al eerder opgenomen in Depot van Nederlandse Publicaties van KB.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!