Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Video] Content Co-Creatie en Content Excellence

Influence_of_Consumers
Het is geen publiek  geheim dat uitgeverijen het moeilijk hebben. Oplagen en inkomsten staan onder druk,  iedereen is op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Afgelopen week nog was via diverse media te lezen dat Neerlands grootste uitgeverij c.q. multimediabedrijf in het vierde kwartaal van 2012 9,4 miljoen verlies leed.  Met name veroorzaakt door een slechte advertentiemarkt. In deze blog aandacht voor adverteerders, hun behoeften en hoe kunnen uitgeverijen toegevoegde waarde bieden en inkomsten vasthouden.

Traditionele verhouding uitgeverijen en adverteerders

“Vroeger” werkten uitgeverijen en adverteerders op een simpele manier samen. Met hun advertenties hadden adverteerders in de magazines een specifiek bereik onder een of diverse doelgroepen. Uitgevers verdienden aan de advertenties die adverteerders plaatsten en adverteerders verdienden aan de aanbiedingen die zij communiceerden. In de special interest markt, weet ik uit ervaring, was het gebruikelijk dat abonnees en lezers met het blad in de hand de winkelier bezochten om zo gebruik te kunnen maken van de gecommuniceerde korting of +gratis af te halen actie.

Die tijden zijn voorbij. De consument is zo langzamerhand blind geworden voor reclame. Commercials op TV en radio zien en horen we niet of amper meer, banners, abri’s en reclameborden gaan aan ons voorbij en advertenties in bladen en kranten lezen we niet meer. De consument heeft een natuurlijke filter ontwikkeld om alleen dat te zien of horen wat en wanneer hij dat wil zien of horen.  Dat en het feit dat door de recessies en crisis van de afgelopen jaren de consumentenbestedingen (sterk) zijn afgenomen zorgen ervoor dat boodschappen niet meer aankomen en producten en diensten minder worden gekocht.

Klanten zijn je merk en content is king

Wat kunnen merken en bedrijven dan nu nog doen om hun boodschappen te verkondigen en volgens het klassieke ‘AIDA model’ uiteindelijke verkopen en trouwe klanten te creëren?  In mijn ogen kan dat als volgt:

  1. Laat de consument meewerken en helpen je merk(waarde) te verstevigen door ze onderdeel van je merk te maken
  2. Breng authentieke, relevante content die je merk laadt en de consument overtuigt van de toegevoegde waarde van je merk, product of dienst
  3. Combineer punt 1 en 2

Grote wereldwijde A-merken zie je deze strategie hanteren. Ze zetten met name social media in om hun boodschappen te laten verspreiden door hun klanten – de consument – en de interactie aan te gaan met hen om zo samen met de consument een beter merk, product en/of dienst te maken. Daarnaast realiseren zij zich dat het over de inhoud gaat. Ze hanteren een duidelijke contentstrategie die enerzijds door autoriteiten en experts wordt ingevuld en anderzijds door de consument door middel van co-creatie. Het duidelijkste voorbeeld van het voorgaande is Coca-Cola:

Mijn betoog is dat ieder bedrijf op zijn eigen manier een invulling kan geven aan ‘Content Excellence’. Die manier moet passen bij je bedrijfscultuur, bij je imago en bij je klanten. Voor veel MKB- en middelgrote bedrijven kunnen uitgeverijen en de magazines die zij in de markt zetten een belangrijke rol spelen bij de invulling van content excellence-achtige strategieën.

De rol van de uitgeverij

Er vanuit gaande dat ieder bedrijf of ieder merk de behoefte heeft om in contact te komen met haar doelgroep en (potentiële) klanten en er vanuit gaande dat ieder bedrijf of merk snapt waarom content rondom het product of merk (een verhaal) zorgt voor het op gang brengen van het ‘AIDA rad’,  hebben uitgeverijen nogal wat te bieden, te weten: bereik en relevante content. Andersom bieden adverteerders interessante producten, diensten en merken die relevant zijn voor de doelgroepen die uitgeverijen bereiken. Dit gezegd hebbende is het natuurlijk geen rocket science dat met name de MKB- en middelgrote uitgeverijen en bedrijven de handen ineen moeten slaan om gezamenlijk de consument te bedienen met interessante proposities en content en de consument gezamenlijk te betrekken bij het verspreiden en doorontwikkelen van deze content en de merken waarvoor zij staan (magazinetitel + relevant product).

Magazines

Uitgeverijen worden zo met hun magazines meer en meer verbindende platformen die waardevolle en relevante content in samenwerking met consument en adverteerder co-creëren. Samen met hun abonnees en lezers enerzijds en met hun adverteerders en partners anderzijds vormen ze community’s rondom content die of een onderwerp dat voor ieder lid wat toevoegt in het bestaan en waarbij ieder lid op zijn eigen manier iets bijdraagt. Op die manier kunnen uitgeverijen weer waarde toevoegen voor adverteerders die zoekende zijn naar de aandacht en interesse van de consument en op die manier kunnen uitgeverijen meer bieden aan consumenten dan onderwerpgerelateerde content alleen, waardoor het voor hen interessant blijft het magazine te blijven lezen of lid te blijven van de community.

Mark van den Berg

Sinds 2001 heb ik me na mijn studie Commerciële Economie in de praktijk ontwikkeld als allround marketing professional. Als broekie ben ik eerst in de drukwerk- en printwereld gestart, waarna ik in de uitgeverijbranche ben gerold. Vervolgens heb ik me verder ontwikkeld in de ICT-ellarij / SaaS-ellarij (CRM software) om daarna wederom kort in de uitgeversbranche te werken. Momenteel ben ik bij Spotler (e-mail marketing software en services – wederom SaaS – en voorheen bekend als Blinker en MailPlus) in Zoetermeer (eind)verantwoordelijk voor het marketingbeleid en het partnerkanaal van Spotler. Dit betekent aansturing van het marketingteam voor branding en leadgeneratie. Met het partnerteam ligt de focus op de (omzet)groei uit/van het partnerkanaal van Spotler.Persoonlijk geloof ik erin dat database marketing of data driven marketing en (e-mail) marketing automation vandaag de dag van essentieel belang zijn om relevant te kunnen zijn voor je (potentiële) klanten. Met de juiste branding via relevante kanalen zorg je er daarnaast voor dat je een likeable merk wordt voor je (potentiële) klanten.

2 reacties

  1. Huib fransen says:

    Volgens mij is niet content, maar ‘context king’ het nieuwe adagium!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)